ZÁKLAD NAŠICH HODNÔT

Pozrite sa na naše hlavné zásady

OTG ETICKÝ KÓDEX PRÍRUČKA K OTG ETICKÉMU KÓDEXU

VÍZIA

Vytvoriť unikátnu globálnu organizáciu, ktorá pomocou tímovej spolupráce, mentorovania a podpory umožní jednotlivcom vybudovať profitujúci medzinárodný Nu Skin biznis.

POSLAINE

Rozvíjať OTG lídrov poskytnutím overeného globálneho systému založeného na vzájomnej
pomoci, čestnosti, zodpovednosti, integrite a rešpekte.

OTG Meeting Finder

VYHĽADAJ PODUJATIE