Ako začať

The Systém vám dá slobodu!

Všeobecne platí, že vždy keď začnete budovať niečo nové, budete musieť prekonať dobu pokusov a omylov skôr, než sa dostaví viditeľný úspech. No v tomto prípade to neplatí. Unikátne na Systéme 7 je to, že tu máte všetko potrebné pripravené. Je to odskúšaný systém ktorý umožnuje duplikovať úspech.

Obdobie odštartovania je vaša šanca urobiť úspešnú a masívnu akciu. Prejdite si nasledovné inštruktážne videá, ktoré vás povedú na ceste k vašej slobode!

PRED TÝM AKO ZAČNETE

stiahnite a preštudujte si OTG etický kódex a OTG príručku k etickému kódexu

OTG ETICKÝ KÓDEX

PRÍRUČKA K OTG ETICKÉMU KÓDEXU

ŠTARTOVACIA BROŽÚRA

tu si stiahnite „štartovaciu brožúru“

ŠTARTOVACIA BROŽÚRA

0

Úvod:

1

Stanovte si ciele:


2

Vytvorte si zoznam kontaktov:


3

Pozvite:


4

Prezentujte - predstavte príležitosť:


5

Uzatvorte (dosledovanie):


6

Odštartujte:


7

Tímová spolupráca: