Ditt liv, din business, din väg!

Med det i åtanke väljer du den affärsinriktning som tilltalar dig.
Oavsett om du vill bygga din verksamhet genom att primärt fokusera på att bygga ett team, eller börja med att bygga en stark kundbas, eller om du vill göra både och är helt upp till dig. Att använda socialamedia som huvudsakligt affärsverktyg är kanske något för dig.

Vad du än väljer så ger vi dig support och vägledning.

INNAN DU STARTAR

ladda ner och gå igenom OTG Code of Conduct

ladda ner och gå igenom the ”Fast Start Booklet”

YTTERLIGARE SUPPORT

Komma igång
Hur du förbereder din story

Komma igång
Bjuda in

Komma igång
Introduktion av edifiering