PREDTÝM NEŽ ZAČNETE

Čo je OTG?

POZRITE SI VIDEO

Princípy OTG

PREČÍTAJTE SI

Misia a Vízia

Váš život,

Vaše podnikanie,

Vaša cesta!

S týmto vedomím si vyberáte obchodný prístup, vyhovujúci práve Vám. Je na Vás, či chcete budovať Vaše podnikanie tým, že sa primárne zameriate na vytváranie tímu alebo začnete tvorbou silnej zákazníckej základne alebo oboje súčasne. Možno práve využívanie sociálnych médií bude vaším hlavným obchodným nástrojom.

Nech si zvolíte čokoľvek, máme pre Vás podporu a poradenstvo.

Čo je OTG?

Princípy OTG

mission-vision

Vízia

Vytvoriť unikátnu globálnu organizáciu, ktorá pomocou tímovej spolupráce, mentorovania a podpory umožní jednotlivcom vybudovať profitujúce medzinárodné podnikanie s Nu Skin.

Poslanie

Rozvíjať OTG lídrov poskytnutím overeného globálneho systému založeného na vzájomnej pomoci, čestnosti, zodpovednosti, integrite a rešpekte.

Na čo sa zameriavate?

PRODUKTY

Pre viac informácií o Nu Skin produktoch a ako robiť ukážky

looks.otg.global

PHARMANEX SKENER

Svet Pharmanexu

wellness.otg.global

GLOBAL SALES OPPORTUNITY

Naučte sa ako sa stať obchodným lídrom

business.otg.global

PREDAJ CEZ SOCIÁLNE SIETE

Učte sa od niekoľkých najlepších lídrov v Európe

Už čoskoro

PREČÍTAJTE SI

Predtým než začnete